Konferencja

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

„Nowe nurty w pomocy psychologicznej”

Katowice, 03-05.04.2017

PROGRAM KONFERENCJI

 

I DZIEŃ KONFERENCJI (04.04.2017) 

08:00-09:00 Rejestracja uczestników

09:00-09:30 Otwarcie konferencji

09:30-10:30 Wykład plenarny – dr Ray Owen

Acceptance & Commitment Therapy: psychological flexibility and the uncomfortable road to a better life/Terapia akceptacji i zaangażowania: elastyczność psychologiczna i niewygodna droga ku lepszemu życiu.

Wykład tłumaczony symultanicznie.

10:35-11:20 Prelekcja I – mgr Stanisław Malicki

Pomiędzy bodźcem i reakcją istnieje przestrzeń. Terapia akceptacji i zaangażowania  – nowe oblicze behawioryzmu.

11:25-11:40 Przerwa

11:40-12:25 Prelekcja II – dr Izabela Rajska-Kulik

Możliwości wykorzystania wybranych aspektów ACT w obszarze interwencji kryzysowej.

12:30-13:15 Prelekcja III – mgr Vivian Natalia Fiszer

Czym jest DBT? Historia, efektywność, badania.

13:20-14:20 Przerwa obiadowa

14:20-15:05 Prelekcja IV – mgr Karolina Staniaszek

Terapia schematów.

15:10-15:55 Prelekcja V – dr n. med. Paweł Holas

Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT).

16:00-16:15 Przerwa

16:15-17:00 Prelekcja VI – mgr Joanna Dudek

Behawioralne ujęcie relacji interpersonalnych czyli wprowadzenie do psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej.

17:05-17:50 Prelekcja VII – mgr Lidia Baran, mgr Magdalena Hyla

Interwencje psychologiczne oparte na teorii ram relacyjnych.

17:50 Zakończenie I dnia konferencji

 

II DZIEŃ KONFERENCJI (05.04.2017)

10:00-10:10 Otwarcie drugiego dnia konferencji

10:10-11:10 Wykład plenarny – dr hab. Bernadetta Izydorczyk

Psychoterapia zaburzeń odżywiania – integracja terapii psychodynamicznej z technikami psychodramy w leczeniu osób z anoreksją, bulimią psychiczną  i zespołem kompulsywnego objadania się.

11:15-12:00 Prelekcja VIII – dr Małgorzata Kuleta

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) jako metoda leczenia skutków wczesnodziecięcej traumy.

12:05-12:20 Przerwa

12:20-13:05 Prelekcja IX – dr Anna Piekacz

NeuroAfektywny Model Relacji (NARM™) w terapii traumy i relacji przywiązania.

13:10-13:55 Prelekcja X – dr Kasper Czech

Zastosowanie terapii neurofeedback.

14:00-15:00 Przerwa obiadowa 

15:00-15:45 Prelekcja XI – mgr Katarzyna Konczelska

Grupa wsparcia – nowa forma pomocy psychologicznej?

15:50-16:35 Prelekcja XII – mgr Jagoda Sikora

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy z rodziną.

16:35 Zamknięcie konferencji.

 

Program konferencji NNwPP 2017 – pdf do ściągnięcia