Miejsce i kontakt

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „NOWE NURTY W POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ:

Adres e-mail: pomocpsychologiczna@us.edu.pl

Miejsce konferencji: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice

Miejsca warsztatów: 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

Studencka Strefa Aktywności UŚ, ul. Bankowa 12, 14, 40-007 Katowice