Patroni honorowi

JM REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

 

DZIEKAN WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UŚ

prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

 

DYREKTOR INSTYTUTU PSYCHOLOGII UŚ

dr hab. Zbigniew Spendel

 

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

dr hab. Bernadetta Izydorczyk

 

WOJEWÓDZKI KONSULTANT W DZIEDZINIE PSYCHIATRII

dr hab. n. med. Robert Pudlo

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ