Prezentacje konferencyjne

Prezentacje z konferencji udostępnione za zgodą autorów:

 

I DZIEŃ KONFERENCJI (04.04.2017)

Prelekcja II – dr Izabela Rajska-Kulik

Możliwości wykorzystania wybranych aspektów ACT w obszarze interwencji kryzysowej

Prelekcja IV – mgr Karolina Staniaszek

Terapia schematów

Prelekcja VI – mgr Joanna Dudek

Behawioralne ujęcie relacji interpersonalnych czyli wprowadzenie do psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej

 

II DZIEŃ KONFERENCJI (05.04.2017)

Wykład plenarny – dr hab. Bernadetta Izydorczyk

Psychoterapia zaburzeń odżywiania – integracja terapii psychodynamicznej psychodramy

Prelekcja X – dr Kasper Czech

Zastosowanie terapii neurofeedback

Prelekcja XI – mgr Katarzyna Konczelska

Grupa wsparcia – nowa forma pomocy psychologicznej?