dr Małgorzata Kuleta

Prelekcja: Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) jako metoda leczenia skutków wczesnodziecięcej traumy.

 

Psycholog, psychoterapeuta, superwizor interwencji kryzysowej.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Adiunkt w Zakładzie Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Prowadzi prywatny gabinet psychoterapii. Pracuje z osobami dorosłymi. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie prowadzenia szkoleń i pomocy psychologicznej wobec osób cierpiących z powodu kryzysów i zaburzeń psychicznych. Uzyskała certyfikat interwenta i superwizora interwencji kryzysowej Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii organizowany przez Katedrę Psychoterapii CMUJ. Posiada międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy [ISTDP] wydany przez International Experiential Dynamic Therapy Association. Członek Sekcji ISTDP w Polskim Stowarzyszeniu Integracji Psychoterapii, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Opublikowała wiele prac z dziedziny psychologii kryzysu i psychopatologii i psychoterapii, w tym  dwa artykuły dotyczące ISTDP:

Małgorzata Kuleta. Kryzysy życiowe z perspektywy krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej. „Psychoterapia”  2 (161) 2012, strony: 41–53.

Małgorzata Kuleta, Waldemar Krzyżkowiak:
Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna jako metoda leczenia pacjentów z somatyzacją . „Psychoterapia”  3 (174) 2015, strony: 25–37.