mgr Hubert Czupała

Warsztat: DNA V czyli jak towarzyszyć dziecku w dorastaniu.

 

Jest absolwentem Psychologii (mgr Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji) oraz Kolegium Języków Obcych (lic Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Ambulatorium Psychoterapeutycznym Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji i Szpitalu Powiatowym w Śremie. Kierował również Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Śremie. Członek międzynarodowego stowarzyszenia na rzecz nauki kontekstualno-behawioralnej (ACBS).

Obecnie pracuje w zespole psychoterapeutów prywatnego Ośrodka Terapii Poznawczo Behawioralnej w Poznaniu. W pracy klinicznej specjalizuje się w nowych formach psychoterapii zwanych trzecią falą terapii poznawczo behawioralnej. Pracuje z rodzicami i nauczycielami prowadząc warsztaty dotyczące wspierania umiejętności wychowawczych, prowadzi rehabilitację psychologiczną, grupy wsparcia dla osób przewlekle chorych oraz realizuje projekty edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje również studentom jako wykładowca akademicki na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.