mgr Katarzyna Konczelska

Prelekcja: Grupa wsparcia – nowa forma pomocy psychologicznej?

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku psychologia. Doktorantka na III roku Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum, Roczne Studium Interwencji Kryzysowej oraz liczne szkolenia z zakresu m.in. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTRS), diagnozy i terapii zaburzeń depresyjnych, diagnozy i terapii stresu pourazowego (PTSD), Racjonalnej Terapii Zachowania, Mediacji Rodzinnych. Jest certyfikowanym Trenerem Edukacji Heroic Imagination Project prof. Philipa Zimbardo.

Od kilku lat prowadzi konsultacje, interwencje oraz grupy wsparcia dla rodziców po śmierci dziecka, a także poradnictwo psychologiczne i terapię krótkoterminową. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla personelu medycznego, studentów psychologii oraz specjalistów pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu m.in. interwencji kryzysowej, komunikacji interpersonalnej czy prowadzenia grup wsparcia. Jest współzałożycielką Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Naukowo od kilku lat zajmuje się problematyką śmierci dziecka, wsparcia społecznego i żałoby. Prowadziła badania dotyczące grup wsparcia dla rodziców po stracie.

Pracuje w Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii oraz w Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA w Gliwicach. Interesuje się potraumatycznym wzrostem, psychologią rozwojową, oraz systemem leczenia skoncentrowanym na rodzinie (Otwarty Dialog).