Video

I DZIEŃ KONFERENCJI (04.04.2017) 

 

09:30-10:30 Wykład plenarny – dr Ray Owen

Acceptance & Commitment Therapy: psychological flexibility and the uncomfortable road to a better life/Terapia akceptacji i zaangażowania: elastyczność psychologiczna i niewygodna droga ku lepszemu życiu.

10:35-11:20 Prelekcja I – mgr Stanisław Malicki

Pomiędzy bodźcem i reakcją istnieje przestrzeń. Terapia akceptacji i zaangażowania  – nowe oblicze behawioryzmu.

11:40-12:25 Prelekcja II – dr Izabela Rajska-Kulik

Możliwości wykorzystania wybranych aspektów ACT w obszarze interwencji kryzysowej.

12:30-13:15 Prelekcja III – mgr Vivian Natalia Fiszer

Czym jest DBT? Historia, efektywność, badania.

14:20-15:05 Prelekcja IV – mgr Karolina Staniaszek

Terapia schematów.

15:10-15:55 Prelekcja V – dr n. med. Paweł Holas

Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT).

16:15-17:00 Prelekcja VI – mgr Joanna Dudek

Behawioralne ujęcie relacji interpersonalnych czyli wprowadzenie do psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej.

17:05-17:50 Prelekcja VII – mgr Lidia Baran, mgr Magdalena Hyla

Interwencje psychologiczne oparte na teorii ram relacyjnych.

 

II DZIEŃ KONFERENCJI (05.04.2017)

10:10-11:10 Wykład plenarny – dr hab. Bernadetta Izydorczyk

Psychoterapia zaburzeń odżywiania – integracja terapii psychodynamicznej z technikami psychodramy w leczeniu osób z anoreksją, bulimią psychiczną  i zespołem kompulsywnego objadania się.