Konferencja „Nowe nurty w pomocy psychologicznej”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez World Health Organization pomiędzy 1990 a 2013 liczba osób cierpiących na depresję i zaburzenia lękowe wzrosła na świecie prawie o połowę  – z 416 milionów do 615 milionów. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku w polskich zakładach opieki psychiatrycznej leczyło się natomiast 195,5 tysiąca ludzi. Dane te wskazują na znaczną, a także rosnącą liczbę osób, które zmagają się z problemami natury psychicznej i szukają efektywnej pomocy specjalistycznej w celu ich przezwyciężenia. W związku z tym rozwijanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat nowych modeli terapeutycznych oraz możliwości wykorzystania ich w praktyce stanowi istotny element działań środowiska naukowego.

Celem konferencji jest odpowiedź na powyższe zapotrzebowanie poprzez zaprezentowanie teoretycznych podstaw oraz praktycznego zastosowania najnowszych, rozwijających się w Polsce lub niszowych modeli i metod udzielania pomocy psychologicznej. Uczestnicy będą mieli szansę na zdobycie wiedzy od specjalistów w danej dziedzinie oraz nabycie umiejętności stosowania określonych technik w trakcie zajęć warsztatowych. Naukowo szkoleniowy charakter wydarzenia ma na celu nie tylko popularyzację nowych trendów udzielania pomocy psychologicznej wśród zajmujących się nią praktyków, ale także rozpowszechnienie informacji na temat możliwości szkoleniowych wśród studentów interesujących się tym zagadnieniem.

Informacje na temat dokładnego programu oraz warsztatów przedkonferencyjnych pojawią się wkrótce!

Komitet Organizacyjny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.