dr Anna Piekacz

Prelekcja: NeuroAfektywny Model Relacji (NARM™) w terapii traumy i relacji przywiązania.

 

Od 2002 roku pracuje na uczelniach wyższych (2002-2014 Politechnika Śląska, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, 2003-2009 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, oddział w Chorzowie, od 2014 adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego). Nieprzerwanie od 2003 roku związana z placówką opiekuńczo – wychowawczą i ośrodkiem adopcyjnym. Prowadzi Centrum Diagnozy i Terapii Ventura w Chorzowie.

Studia psychologiczne ukończyła na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W 2009 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologia. Wybrane kursy, szkolenia: ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych, wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard Terapia (INPP), Terapia Neurotaktylna wg dr Swietłany Masgutowej, Kurs Bilateralnej Integracji (terapeuta – provider), Diagnoza i interwencja kryzysowa, Trening Zastępowania Agresji, Mediacje Rodzinne, Studium dla Biegłych Sądowych Psychologów, Samobójstwa i samookaleczenia dzieci i młodzieży – diagnoza i sposoby przeciwdziałania, Diagnoza i terapia dzieci – ofiar wykorzystywania seksualnego. W trakcie szkoleń: Terapia Poznawczo – Behawioralna dzieci i młodzieży (CTPB), Terapia więzi wg pierwszej edycji w Polsce NARM (NeuroAffective Relational Model).