dr hab. n. med. Robert Pudlo

Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii.

 

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej; w roku 1991 uzyskał I-szy, a w roku 1994 II-gi stopień specjalizacji w psychiatrii; w 1996 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych (tytuł rozprawy: Występowanie zaburzeń psychicznych u chorych po transplantacji serca), a w roku 2011 stopień doktora habilitowanego na podstawie dysertacji „Stan psychiczny i poczucie koherencji osób po transplantacji serca”. W 2012 r. uzyskał certyfikat specjalisty psychiatrii środowiskowej.

Zatrudniony w Katedrze i Klinice Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej (dzisiaj Śląskiego Uniwersytetu Medycznego) w Tarnowskich Górach – w latach 1988 – 1998 jako asystent; od 1998 jako adiunkt. Od 1994 konsultant psychiatra Śląskiego Centrum Chorób Serca; w latach 1992-2012 konsultant domów pomocy społecznej. Od 2011 r. konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii.

Wykładowca w wielu kursach doskonalących dla lekarzy psychiatrów i specjalizujących się w psychiatrii; dla lekarzy internistów, lekarzy rodzinnych, pielęgniarek i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych ( w tym w kilku jako organizator) oraz kilkunastu wieloośrodkowych krajowych i międzynarodowych programów badawczych. Autor lub współautor ponad 160 opublikowanych prac naukowych i doniesień zjazdowych.