dr hab. prof. UŚ Irena Pilch

Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej

 

Psycholog, dydaktyk i badacz, pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Jej zainteresowania naukowe obejmują psychologię osobowości oraz zastosowania wiedzy o osobowości w obszarze psychologii klinicznej, społecznej, pracy i organizacji, ekonomicznej i politycznej. Prowadzi m.in. badania nad emocjonalnością i codziennym funkcjonowaniem osób z subkliniczną psychopatią, narcyzmem i makiawelizmem.

Jest autorką ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych, publikowanych czasopismach polskich i zagranicznych, oraz monografii naukowej poświęconej osobowości makiawelicznej.