dr Izabela Rajska-Kulik

Prelekcja: Możliwości wykorzystania wybranych aspektów ACT w obszarze interwencji kryzysowej.

 

Specjalista psycholog kliniczny, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, konsultant-psycholog w Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Członek Komisji Nauk Psychologicznych Oddziału PAN w Katowicach, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób i Instytucji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zainteresowania naukowe to pomoc psychologiczna w szczególności w zakresie oddziaływania wobec osób z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, funkcjonowanie osoby w sytuacji kryzysu, interwencja kryzysowa.

Kierunki badań naukowych to specyfika funkcjonowania osób doświadczających przemocy ze strony partnera.

Ostatnie publikacje:

Rajska-Kulik I. Kędziora S. (2014): Postawy wobec gwałtu i ofiar gwałtu – analiza porównawcza wyników badań studentów psychologii, prawa, pedagogiki i medycyny. W: B. Urban, P. Barczyk (red.), Agresja i przemoc w środowiskach i instytucjach. Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła pedagogiczna.

Rajska-Kulik I. (2015) Specyfika funkcjonowania osób doznających przemocy ze strony partnera jako przedmiot psychologicznej diagnozy klinicznej w opiniodawstwie sądowym. W: D. Rode (red.), Modele psychologicznego opiniodawstwa w sprawach karnych. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Różańska-Kowal J., Rajska-Kulik I. (2016): Znaczenie potrzeby aprobaty społecznej w badaniach sądowo-psychologicznych w sprawach rozwodowych. W: D. Rode (red.), Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa. Aspekty psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Difin.